Al  ruim 55 jaar! Onze vrouwenbond begon als afdeling van de CPB. (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond)
Na een fusie in 1999 werden we afdeling van de Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging “Passage”.
Nu, sinds 1 januari 2012 zijn we een zelfstandige vrouwenbond met de naam “de Schakel”.

Op donderdag 5 oktober 1961 hield de C.P.B. haar 1e vergadering in het dorpshuis te Harskamp.

De eerste spreekster was Mej. Luchtigheid van het Bondsbestuur met als onderwerp:
Is een christelijke organisatie wel nodig op het platteland?

Zo kwam er in Harskamp, Otterlo en Wekerom de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond tot stand.

De contributie werd vastgesteld op 7,50 gulden. Er werden 15 dames lid en er kwam een voorlopig bestuur.

Vrijdag 10 november 1961 hadden wij de eerste vergadering in het Groenekruis gebouw te Harskamp.

De eerste jaren werden de ledenvergaderingen afwisselend in Harskamp, Otterlo en Wekerom gehouden.
In het verenigings gebouw, het Groenekruis gebouw, het zaaltje bij de kerk in Wekerom en Otterlo, ja zelfs wel eens in het Witte Paard.

In 1967 was het ledenaantal uitgebreid tot 40.

De vergaderingen werden sinds 1974 altijd in de Johannes Calvijnschool te Wekerom gehouden.

Passage is ontstaan op 1 januari 1999 uit de fusie van twee Christelijk maatschappelijke vrouwenbonden: Christelijke Plattelandsvrouwenbond en De Nederlands Christelijke Vrouwen Bond, de C.P.B. en de N.C.V.B. Vanuit bijbelse inspiratie willen de leden zorg dragen voor elkaar en invloed uitoefenen op ontwikkelingen in de samenleving.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van “Passage”.
Voor ons is dat nog steeds zo, ook nu we sinds januari 2012 verder zijn gegaan als zelfstandige vereniging “de Schakel”.

 

Grondslag van onze vrouwenbond:  de Bijbel centraal op elk terrein van het leven.

Onze vrouwenbond gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Vrouwenbond “de Schakel” Harskamp, Otterlo en Wekerom komt een keer per maand samen op de dinsdagavond in Dorpshuis de Kastanjehof te Wekerom.

Het bestuur tracht elk jaar weer een heel afwisselend programma samen te stellen, met voor iedereen wel iets wat gezellig, interessant of leerzaam is.

Wij zijn een vrouwenbond rondom de Bijbel. Onze vergaderingen beginnen we ook altijd met het lezen van een stukje uit de Bijbel en het zingen van een Psalm. Het doel van onze vereniging is, om onderwerpen te behandelen, die betrekking hebben op de maatschappij en/of de Bijbel.

Daarnaast is er gelegenheid voor ontspanning, om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.

Er is ook elk jaar een creatieve avond, een avond met een klankbeeld over een mooie reis of de natuur, iets over gezondheid.

We hebben altijd een stemmige kerstviering en bijzondere jaarvergadering.
Deze twee bijzondere ledenvergaderingen worden gehouden in “de Houtkamp” te Otterlo.

Verder maken we regelmatig excursies naar interessante plekken in de omgeving.

We organiseren fietstochtjes, barbecue, etc.

Kijk eens gezellig rond op onze site!

Wij hebben voor de naam “de Schakel” gekozen omdat we onze leden zien als “schakels”. Elk lid is uniek en heeft haar eigen talenten. Als we deze talenten aan elkaar rijgen krijgen we een ketting en dat maakt ons sterk. Wij zijn vrouwen van verschillende kerken en dan is de schakel de band die ons samen mag en kan binden en wij hopen ook vasthouden.

 

Laatste Foto’s

IMG_0987 IMG_0988 IMG_0990 IMG_0993 IMG_0963 IMG_0965